РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ АВТОРИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА TENDERMASTER

ЗМІСТ

 1. Визначення термінів.
 2. Загальні положення.
 3. Послуги, що надаються Електронним майданчиком.
 4. Тарифи на послуги.
 5. Реєстрація на Електронному майданчику.
 6. Режим роботи Електронного майданчика.
 7. Зберігання документів, відомостей та інформації.
 8. Розміщення інформації на Електронному майданчику.
 9. Відповідальність Користувачів та Оператора.
 10. Відключення Електронного майданчика від системи.
 11. Внесення змін до Регламенту. Заключні положення.
 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Адміністратор електронної системи закупівель (далі - Адміністратор) - юридична особа, визначена Мінекономрозвитку (далі - Уповноважений орган) відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель.

Авторизований електронний майданчик TENDERMASTER (далі - Електронний майданчик) – авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://www.tendermaster.com.ua/ (далі — веб-сайт Електронного майданчика).

Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет (веб-портал Уповноваженого органу).

Електронна система закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами.

Комісія - постійно діюча комісія, що утворюється Уповноваженим органом з метою забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, прийняття рішень, що мають рекомендаційний характер, щодо їх підключення/відключення до електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель.

Користувач – будь-яка юридична або фізична особа (в тому числі фізична особа – підприємець), зареєстрована на Електронному майданчику.

Замовник – органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створенні відповідно до закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з  ознак передбачених п.9 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі».

Учасник – фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, юридична особа, яка подала тендерну пропозицію.

Робочий час - проміжок часу з понеділка по п’ятницю з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів).

Оператор Електронного майданчика (далі – Оператор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «КВАДРО-СЕРВІС», яке забезпечує функціонування Електронного майданчика.

Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон), “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис”, Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166 (далі - Порядок), інших нормативних актах, що регламентують роботу Оператора.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Регламент розроблено відповідно до норм чинного законодавства України з метою врегулювання відносин щодо проведення процедур публічних закупівель на Електронному майданчику.

2.2. Електронний майданчик є частиною електронної системи публічних закупівель, відносно якого Уповноваженим органом прийнято рішення про авторизацію за чотирма рівнями акредитації.

2.3. Електронний майданчик застосовується при здійсненні публічних закупівель:

а) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;

б) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень (замовниками, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання);

в) під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в підпунктах а) та б) цього пункту, та якщо замовники вирішили використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору;

г) для розміщення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель, у разі здійснення замовниками закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та не перевищує межі встановлені в пункті а) та б) цього пункту.

2.4. Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім Користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

2.5. Оператор забезпечує Користувачам Електронного майданчика можливість здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету.

2.6. Оператор забезпечує інструкцією з детальною інформацією про користування Електронним майданчиком, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в тендерах, яка розміщується на веб-сайті Електронного майданчика українською мовою.

2.7. Електронний майданчик має інтерфейс та інструкції користувача українською та англійською  мовами.

3. ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЕЛЕКТРОННИМ МАЙДАНЧИКОМ

3.1. Електронний майданчик забезпечує безоплатне надання замовнику можливості щодо:

 1. оприлюднення  інформації та оголошень про здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині  першій статті 2 Закону;
 2. встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
 3. надання відповіді на запит щодо уточнення оприлюдненої інформації та на вимогу щодо усунення порушень;
 4. встановлення строків подання пропозицій учасників;
 5. застосування електронного аукціону з метою оцінки поданих пропозицій;
 6. оприлюднення результатів відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт;
 7. оприлюднення звіту про укладені договори;
 8. проведення процедури закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»;
 9. оприлюднення інформації та оголошень відповідно до вимог  Закону України «Про публічні закупівлі»;
 10. внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі;
 11. внесення змін до тендерної документації;
 12. надання роз’яснення щодо тендерної документації та повідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розгляду звернення;
 13. надіслання повідомлень відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;
 14. отримання інформації про скарги, які були подані учасниками;
 15. визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та переможця процедури закупівлі;
 16. розміщення договору про закупівлю і додаткових угод.

3.2. Електронний майданчик надає учасникам можливість щодо:

 1. участі у закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;
 2. надіслання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
 3. надіслання вимог про усунення порушення під час здійснення закупівлі;
 4. подання пропозиції до завершення строку, встановленого замовником для подання пропозицій;
 5. отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
 6. отримання повідомлень про результати відбору;
 7. участі у процедурах закупівлі, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»;
 8. надіслання звернень замовнику за роз’ясненнями щодо тендерної документації;
 9. надіслання вимог про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
 10. подання скарги;
 11. подання тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника процедури закупівлі до завершення строку подання тендерних пропозицій та/або пропозицій учасника процедури закупівлі;
 12. внесення змін до тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника процедури закупівлі до завершення строку подання тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника процедури закупівлі;
 13. отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
 14. отримання повідомлень відповідно до вимог Закону.
 1. ТАРИФИ

4.1 Використання системи для замовника є безкоштовним.

4.2 Плата з учасника стягується в момент подання ним пропозиції на закупівлю. З тарифами можна ознайомитись за посиланням https://tendermaster.com.ua/page/pricing.

4.3. У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, плата, отримана оператором повертається учаснику/переможцю, крім випадків, коли пропозиції учасника/переможця було відхилено.

5. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ

5.1. Для забезпечення доступу до Електронного майданчика спершу необхідно пройти процедуру обов’язкової реєстрації. Реєстрація Користувачів здійснюється безкоштовно.

5.2. Для проходження реєстрації на Електронному майданчику юридична або фізична особа-підприємець (заявник) повинна заповнити анкету (реєстраційну форму) в електронному вигляді. Процедура реєстрації вважається пройденою успішно, якщо коректно заповнені усі обов’язкові для заповнення поля анкети (реєстраційної форми).

5.3. У разі успішного проходження реєстрації, на вказану заявником адресу електронної пошти надсилається повідомлення про реєстрацію, що містить посилання для доступу в «Особистий кабінет». Для доступу в Особистий кабінет використовується логін (який відповідає електронній пошті Користувача) та пароль, який Користувач створив під час проходження процедури реєстрації.

5.4. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації на вказану заявником адресу електронної пошти надсилається повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови та її обґрунтуванням. Після усунення зазначених підстав для відмови в реєстрації заявник має право повторно подати заяву на реєстрацію.

5.5. Від однієї юридичної особи на Електронному майданчику може зареєструватися декілька представників. При реєстрації другого та кожного наступного представника юридичної особи потенційний Користувач отримує на екрані Електронного майданчика повідомлення про те, що для завершення процедури реєстрації йому необхідно очікувати підтвердження від Користувача, який зареєструвався як представник відповідної юридичної особи першим. Після отримання підтвердження, що потенційний Користувач є представником відповідної юридичної особи, він отримує доступ до профілю зазначеної юридичної особи та йому надається доступ до Особистого кабінету. При цьому ідентифікація юридичних осіб здійснюється за кодом ЄДРПОУ.

5.6. З моменту заповнення реєстраційної форми на Електронному майданчику особа, вважається ознайомленою з цим Регламентом і такою, що повністю прийняла вимоги та процедури, зазначені в цьому Регламенті. Підтвердженням цього є заповнення відповідного поля в реєстраційній формі.

5.7. Відповідно до Порядку реєстрація в електронній системі закупівель через Електронний майданчик здійснюється за допомогою ідентифікації через підписання договору між Користувачем та Оператором.

5.7.1. Реєстрація в електронній системі закупівель в статусі «Замовник» здійснюється співробітниками служби підтримки Електронного майданчика на підставі укладеного письмового договору між Замовником та Оператором Електронного майданчика. Даний договір доступний для завантаження на веб-сайті Електронного майданчика.

5.7.2. Реєстрація в електронній системі закупівель в статусі «Постачальник» здійснюється співробітниками служби підтримки Електронного майданчика на підставі укладеного договору про надання послуг. Даний договір укладається шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Електронному майданчику способом вказаним в оферті, а саме шляхом отримання Електронним майданчиком банківського платежу від Користувача. Оператор Електронного майданчика надає рахунок Користувачу для оплати. Після перевірки Оператор зараховує платіж до балансу відповідного Користувача, з якого кошти використовуються в якості оплати за участь в процедурі закупівлі (подання пропозиції). Користувач має право подавати пропозиції тільки після проходження ідентифікації, що вважається завершенням повної реєстрації. За письмовим запитом Користувача на електронну пошту Електронного майданчика info@tendermaster.com.ua з Користувачем може бути укладено договір в паперовому вигляді.

5.8. Реєстрація особи може бути призупинена або анульована виключно Оператором Електронного майданчика в разі порушення зазначеною особою вимог цього Регламенту, порушення договірних зобов’язань, порушень вимог чинного законодавства України. В такому випадку такий Користувач втрачає доступ до Електронного майданчика.

6. РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА

6.1. Електронний майданчик працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень), за винятком часу проведення профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.

6.2. Електронний майданчик працює за київським часом.

6.3. При необхідності проведення технічних робіт на серверах Електронного майданчика Оператор Електронного майданчика повідомляє про це Користувачів шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Користувачів та/або шляхом розміщення відповідного повідомлення на самому Електронному майданчику.

6.4. Проведення профілактичних робіт на серверах Електронного майданчика може викликати перешкоди при доступі до Електронного майданчика, в тому числі до повної недоступності Електронного майданчика в певні проміжки часу, зазначені Оператором Електронного майданчика.

6.5. Оператор Електронного майданчика здійснює консультаційну підтримку Користувачів з будь-яких питань, пов’язаних з функціонуванням Електронного майданчика, по телефону та (або) електронною поштою, вказаними на Електронному майданчику, в робочі дні з 09:00 до 17:00 за київським часом.

 1. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ВІДОМОСТЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЇ

7.1.Адміністратор електронної системи закупівель забезпечує збереження та належний захист усієї інформації щодо проведення процедур закупівель, можливість доступу до цієї інформації замовників, учасників, контролюючих органів, органу оскарження, уповноваженого органу та інших осіб відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі».

7.2. Усі документи, відомості, інформація, пов’язані з організацією та проведенням Закупівель, зберігаються Адміністратором з урахуванням таких вимог:

7.2.1. Документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їхню цілісність на цих носіях;

7.2.2. Інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

7.2.3. Має бути забезпечена можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений у Системі.

7.3. Строк зберігання документів, що надійшли від замовників, учасників, органу оскарження та були створенні під час оцінки тендерних пропозицій складає не менше як 10 років.

 1. РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ  НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ

8.1. Оператор не здійснює обов’язкової перевірки розміщеної Користувачами інформації.

8.2. Оператор не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації, а також будь-які матеріальні чи нематеріальні збитки, що виникли у зв’язку з цим.

8.3. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих в реєстраційній формі та у формах в розділі Електронного майданчика — «Мій профіль», і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

8.4. Користувач зобов’язаний не розміщувати на Електронному майданчику інформацію, якщо розміщення такої інформації призводить до порушення чинного законодавства України.

8.5. У разі виявлення Оператором факту надання невірної/недостовірної інформації Користувачем, Оператор має право призупинити або скасувати реєстрацію відповідного Користувача.

8.6. Оператор забезпечує захист інформації про публічні закупівлі та захист конфедиційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист забезпечує неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ТА ОПЕРАТОРА

9.1.Користувач несе відповідальність:

9.1.1. За невиконання Регламенту, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб з обов’язковим відшкодуванням шкоди/збитків у повному обсязі.

9.1.2. За достовірність інформації, що розміщується і спрямовується їм при роботі на Електронному майданчику.

9.1.3. За збереження в таємниці свого імені користувача і пароля та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб з використанням імені користувача та пароля Користувача.

9.2. Усі дії, вчинені Користувачем, належним чином зареєстрованим на Електронному майданчику, наприклад по імені користувача (логіну) і паролю, визнаються діями належного Користувача і породжують для нього відповідні права та обов’язки.

9.3. Оператор не несе відповідальність:

9.3.1. За будь-який збитки, втрати, які поніс Користувач з причини наявності у нього невідповідного апаратно-технічного комплексу, необхідного для роботи на Електронному майданчику, а саме:

 • відсутність у Користувача комп’ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних  можливостей, що задовольняють вимоги для роботи на Електронному майданчику;
 • наявність програмно-технічних обмежень і налаштувань, які містилися у комп’ютерній техніці Користувача, що не дозволило йому повноцінно працювати на Електронному майданчику;
 • неможливість роботи Користувача з причини зараження комп’ютерної техніки Користувача шкідливими програмами (вірусами);
 • наявність недоліків в роботі мережевої інфраструктури Користувача, що призвели до відключень Користувача від мережі Інтернет і не дозволили Користувачеві повноцінно працювати на Електронному майданчику;
 • недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає Користувачеві доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується Користувач, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу у провайдера Користувача, що призвело до нерегламентованих і непередбачуваних  відключень Користувача від мережі Інтернет і не дозволило Користувачеві повноцінно працювати на Електронному майданчику.

9.3.2. За будь-які збитки, втрати, які поніс Користувач в разі, якщо вони виникли з причини неналежного використання інформації, що стосується роботи Користувача, і відносин Оператора та Користувача, як то:

 • незнання співробітниками Користувача Регламенту, зневагу і неналежне виконання співробітниками Користувача всіх вимог  і процедур, зазначених у Регламенті, що призвело до прийняття Користувачем на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов’язань перед іншими Користувачами і/або негативно позначилося на діловій репутації Користувача;
 • неналежне зберігання реєстраційних даних, засобів ЕЦП, несанкціонована керівництвом Користувача передача співробітником, призначеним в якості особи, відповідальної за роботу Користувача, реєстраційних даних, засобів ЕЦП для входу і роботи в Системі третім особам, які не мають відповідних повноважень і кваліфікації для роботи в Системі;
 • дії, вчинені на Електронному майданчику від імені Користувача Системи третіми особами, які отримали доступ до Електронного майданчика через некомпетентність і незнання Користувачами Регламенту, що призвело до прийняття Користувачем на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов’язань перед іншими користувачами Системи;
 • дії, вчинені на Електронному майданчику від імені Користувача Системи третіми особами, які спричинили зміну інформації про самого Користувача, що негативно позначилося на його діловій репутації.

9.3.3. За зміст будь-якої інформації, розміщеної користувачами на Електронному майданчику.

9.3.4. За встановлені терміни (строки) і порядок дій Замовника, які здійснюються відповідно до його внутрішніх документів, що регулюють закупівлі, в т.ч. але не виключно процедуру розміщення замовлення на поставку товарів, робіт та послуг, пов’язаних з роз’ясненнями положень документації про проведення закупівлі, її частини, змін в документацію про проведення закупівлі, скасування проведення закупівлі;

9.3.5. За дії будь-кого з Користувачів під час участі в будь-якій процедурі публічних закупівель на Електронному майданчику.

9.3.6. За процедуру укладення (не укладення) договору між Замовником і Переможцем відповідної процедури публічних закупівель, за взаємне виконання сторонами умов такого договору.

9.3.7. За розміщення інформації Користувачем (співробітників Користувача), внаслідок якого інформація стане відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдати шкоди Користувачеві.

9.3.8. За шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Регламенту.

9.4. У разі невиконання або неналежного виконання цього Регламенту та інших досягнутих домовленостей, Оператором і Користувачем несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

10. ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА ВІД СИСТЕМИ

10.1. Рішення про відключення Електронного майданчика приймається Уповноваженим органом на підставі рішення Комісії, у випадках, передбачених законодавством.

10.2. Під час процесу відключення Оператор зобов’язаний забезпечити на Електронному майданчику проведення раніше оголошених процедур закупівель в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу та повинен забезпечити конфіденційність та цілісність даних, що містяться на Електронному майданчику, збереження даних, передачу всієї інформації, що міститься на Електронному майданчику, іншим авторизованим електронним майданчикам тощо.

10.3. Технічне відключення від електронної системи закупівель здійснюється протягом 10 днів після завершення останньої процедури закупівлі, що проводилася за участю Електронного майданчика та розпочата до прийняття рішення про відключення.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДОПОВНЕНЬ) ДО РЕГЛАМЕНТУ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Користування Електронним майданчиком та надання Оператором послуг Користувачам здійснюється на основі безумовної згоди Користувачів з усіма положеннями цього Регламенту, а також іншими оголошеннями, змінами, правилами та умовами, розміщеними Оператором на веб-сайті Електронного майданчика, або в Особистому кабінеті Користувача, спрямованими на роз‘яснення, уточнення та/або зміну положень Регламенту.

11.2. Внесення змін (доповнень) до Регламенту проводиться Оператором Електронного майданчика в односторонньому порядку.

11.3. Оператор Електронного майданчика повинен у разі внесення змін до законодавства у сфері закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів привести у місячний строк з дня набрання ними чинності функціональні характеристики та можливості Електронного майданчика у відповідність з такими змінами та актами.

11.4. Актуальний регламент у формі електронного документа розміщується Оператором Електронного майданчика у вільному доступі на веб-сайті Електронного майданчика.

11.5. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту здійснюється Оператором Електронного майданчика шляхом обов’язкового розміщення змін (доповнень) або нової редакції Регламенту на веб-сайті Електронного майданчика. Оператор може (але не зобов’язаний) також повідомити Користувачів Електронного майданчика за допомогою електронних каналів зв’язку Електронного майданчика та/або електронною поштою.

11.6. Всі зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту та/або нові редакції Регламенту набувають чинності і стають обов’язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту, з дати розміщення зміни (доповнення) та/або нової редакції Регламенту на веб-сайті Електронного майданчика, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями) та/або новою редакцією Регламенту.

11.7. У випадку, якщо письмовою угодою (договором), укладеному між Користувачем та Оператором передбачені інші, ніж цим Регламентом положення, пріоритет мають положення відповідної письмової угоди (договору).

СТРАНИЦА В РАЗРАБОТКЕ

Страница в разработке Контент будет доступен в скором времени.

laoder

Будь ласка, зачекайте...